אצלי בסטודיו
באוירה אינטמית
כולל ארוחת בוקר קלה
והתנסות מעשית

בזמן ובקצב שלכם
נגיש לצפיה חוזרת
תמיכה בקבוצת פיסבוק סגורה

קורסים אינטרנטיים

סדנאות פרונטליות

Slider

LET'S TALK

INFO

DANA ISRAELI

972-502904372

 danaisr76@gmail.com